Compare Listings

‏שמור חיפוש זה

מיין לפי:

לפני 5 ימים

11,000.00$
 • EUR: 9,282.90
 • ILS: 39,518.60

חדרים: 6אמבטיות: 5sq. m: 550

וילות

amitbmark

לפני 9 חודשים

11,000.00$
 • EUR: 9,282.90
 • ILS: 39,518.60

חדרים: 6אמבטיות: 5sq. m: 550

וילות

עדכון אחרון: מאי 10, 2018

לפני 9 חודשים

3,600,000.00$
 • EUR: 3,038,040.00
 • ILS: 12,933,360.00

חדרים: 7אמבטיות: 6sq. m: 400

וילות

amitbmark

לפני 9 חודשים

3,600,000.00$
 • EUR: 3,038,040.00
 • ILS: 12,933,360.00

חדרים: 7אמבטיות: 6sq. m: 400

וילות

עדכון אחרון: יולי 8, 2018

לפני 9 חודשים

6,500,000.00$
 • EUR: 5,485,350.00
 • ILS: 23,351,900.00

חדרים: 5אמבטיות: 5sq. m: 500

וילות

amitbmark

לפני 9 חודשים

6,500,000.00$
 • EUR: 5,485,350.00
 • ILS: 23,351,900.00

חדרים: 5אמבטיות: 5sq. m: 500

וילות

עדכון אחרון: יולי 8, 2018

לפני 9 חודשים

2,800,000.00$
 • EUR: 2,362,920.00
 • ILS: 10,059,280.00
בתים למכירה בהרצליה פיתוח | בתים בהרצליה פיתוח | בית בהרצליה פיתוח | herzliya pituach real estate for sale

חדרים: 6אמבטיות: 5sq. m: 300

וילות

amitbmark

לפני 9 חודשים

2,800,000.00$
 • EUR: 2,362,920.00
 • ILS: 10,059,280.00

חדרים: 6אמבטיות: 5sq. m: 300

וילות

עדכון אחרון: יולי 8, 2018

לפני 9 חודשים

3,100,000.00$
 • EUR: 2,616,090.00
 • ILS: 11,137,060.00

חדרים: 8אמבטיות: 7sq. m: 300

וילות

amitbmark

לפני 9 חודשים

3,100,000.00$
 • EUR: 2,616,090.00
 • ILS: 11,137,060.00

חדרים: 8אמבטיות: 7sq. m: 300

וילות

עדכון אחרון: מאי 10, 2018

לפני 9 חודשים

8,900,000.00$
 • EUR: 7,510,710.00
 • ILS: 31,974,140.00
8,900,000.00$
 • EUR: 7,510,710.00
 • ILS: 31,974,140.00

sq. m: 800

וילות

עדכון אחרון: מאי 10, 2018

לפני 9 חודשים

6,500,000.00$
 • EUR: 5,485,350.00
 • ILS: 23,351,900.00

חדרים: 6אמבטיות: 6sq. m: 500

וילות

amitbmark

לפני 9 חודשים

6,500,000.00$
 • EUR: 5,485,350.00
 • ILS: 23,351,900.00

חדרים: 6אמבטיות: 6sq. m: 500

וילות

עדכון אחרון: מאי 10, 2018

לפני 9 חודשים

4,800,000.00$
 • EUR: 4,050,720.00
 • ILS: 17,244,480.00

חדרים: 6אמבטיות: 6sq. m: 320

וילות

amitbmark

לפני 9 חודשים

4,800,000.00$
 • EUR: 4,050,720.00
 • ILS: 17,244,480.00

חדרים: 6אמבטיות: 6sq. m: 320

וילות

עדכון אחרון: מאי 10, 2018

לפני 9 חודשים